Επαγγελματικά έπιπλα γραφείου | KOMBOS

de978c0138b99d6e878e625c96ee9c98

Η ΚΟΜBOS είναι πλέον πιστοποιημένη με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO9001:2015 για σχεδιασμό, παραγωγή και εμπορία επίπλων γραφείου από τον – διεθνούς εμβέλειας – όμιλο Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, Swiss Approval International.
Ο Swiss Approval International εγγυάται τη διαπιστευμένη πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, δίνοντας στις επιχειρήσεις το κατάλληλο διαβατήριο για τη διεθνή αγορά, εξασφαλίζοντας με ακρίβεια και ανεξαρτησία τη συμμόρφωση στις αρχές και τους κανόνες που καθορίζονται από το πρότυπο ISO 9001: 2008/2015.
Η οικογένεια προτύπων των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9000 έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους οργανισμούς στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των αναγκών των πελατών τους συμμορφούμενοι, ταυτόχρονα, με τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Το ISO 9000 αναφέρεται στις βασικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και εστιάζει στις διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης τομέων όπως η παροχή υπηρεσιών, η εξυπηρέτηση πελατών, η παραγωγή, η διοίκηση.
Η KOMBOS, έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και διεκδικώντας συνεχώς  την πρώτη θέση στην εξασφάλιση της ποιότητας, πληροί όλες τις προυποθέσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και κάνει ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της προς την διεθνή αγορά.

Close
Close